Výstavy

Výstava Rauchen verboten! – Kouří se! – je pokus o shrnutí cigaretovo-nikotinového tématu v dílech umělců různých generací a pozadí. Snaží se ukázat jeho různé efemérní příznaky, objevující se v pracích velmi rozdílných, a vynést na povrch jejich význam.

Kouření doprovází moderní kulturu od jejího vzniku a je od ní neoddělitelné. Kurátor výstavy Andrzej Pałys je osobně náruživým kuřákem, což dalo podnět k této tematické výstavě. Zákazy kouření v prostorách, které daly vzniknout současné kultuře, jsou zároveň otazníkem nad nezbytným posunem kultury samotné. Kouření zastupovalo různé projevy, ať byly maskulinní nebo femininní, často vzájemně si odporující. Otázka kouření na veřejnosti je rovněž otázkou mezí naší individuální svobody a její výklad se proto nezbytně promítá i do svobody umělce a jeho vyjadřování, tak, jak tomu rozumíme dnes a nebo bychom si přáli rozumět.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)