Diskuze

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Kvůli nedostatku obecních bytů, neexistenci případných sociálních bytů, nárůstu krátkodobých pronájmů či spekulací a mnoha dalším vlivům se bydlení stává nedostupným pro širokou skupinu obyvatel.
Jaké jsou jiné formy bydlení než vlastnické a nájemní?
A čím do tohoto procesu může přispět architekt?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)