Výstavy

Mužská věc, série fotografií Borise Šribara, zobrazuje  nové paradigma maskulinity – bez mužství, neguje stereotypní macho diskurs, kde základním výkonem se rozumí aktivní vydělávání peněz a ještě aktivnější pohlavní úd. V tomto případě je mužský „nástroj“ bez identity, skrytý, neviditelný, vyrovnaný s ženským – Gino principem, magickým trojúhelníkem Geneze. Tato ambivalence asexuality a bezpohlavní kastrace vytváří Borisovo Homo Erectus ještě poutavější a politické, jak je jasně implikující směrem k rovnosti žen a mužů a dosažení idylické rovnováhy a v některých jiných oblastech zanedbané a přesto velmi významné úrovně duševní i duchovní.

Druhá část výstavy zahrnuje koncepční supermarket, což znamená degustaci sladkostí ve tvaru autorova penisu, která vnáší potřebný dotek statečného exhibicionismu, bizarnosti a dobře plánovaného útoku na publikum. Očekává se, že ženy by měly být otevřenější vůči této sladké výzvě, zatímco muži by spíše úsměvně odmítli nabízené sousto, ale dejme příjemnému překvapení šanci! Toto je nádherný test pro homofoby a snoby! Budu jíst s radostí.

Kosmogina

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)