Profily

Erik Vilím (*1990) je estetik a kurátor. V letech 2017 až 2019 absolvoval doktorandské studium na Ústavu literární a umělecké komunikace na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Jeho závěrečná práce nesla název Meditatívnosť výrazu vo vizuálnom umení. Už během studia připravoval samostatné a skupinové výstavy a současně pracoval jako asistent v galerii Zahorian & Van Espen. V roce 2018 připravil (spolu s Marií Janusovou) výstavu #OK XII. Trienále malého objektu a kresby v Banské Štiavnici. V současnosti organizuje diskusní formát talking art heads v Kunsthalle Bratislava, který je zaměřen na prezentaci tvorby umělců a umělkyň nejmladší generace. Působí zde také jako manažer edičních projektů v Kunsthalle Bratislava.

Video vzniklo ve spolupráci s programem Fotograf Residency.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)