Reportáže

Umělci jsou považováni za seismografy společnosti. Citlivost, která jim je připisována, detekuje zejména budoucí problémy nebo změny. Umělec je zároveň – stejně jako všichni ostatní ve svém každodenním životě – konfrontován s novými požadavky.

Výstavní program prezentuje díla umělců ze dvou různých skupin: práce umělců z bývalých socialistických zemí a autorů ze Západu. Obě skupiny nyní působí v globálním světě umění, kde každý má různé sny a očekávání, jež vyplývají z odlišného prostředí a hodnot.

Výstava zkoumá konkrétní historickou dobu, která může být datována od poloviny 90. let do současnosti. Všeobecně se má za to, že příští generace umělců, která nyní studuje, už tyto rozdílné historické zkušenosti Východu a Západu mít nebude.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)