Reportáže

Dlouhodobý zájem Františka Kowolowského o médium performance a jeho možné zpřítomnění v rámci klasického výstavního prostoru, vedl k projektu „Depozit-I, Kancelář“ připravený pro finále CJCH v roce 2000 ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, který zviditelňoval skryté struktury uvnitř samotné instituce. S ohledem na nepřenositelnost původního díla bude v galerii Berlínskej model představen zcela nově vytvořený display, který poslouží jako scéna pro sérii performancí, které v průběhu večera předvede sám autor.

František Kowolowski
(*1968) studoval v Ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii. Ve své tvorbě využívá také zkušenosti ze zákulisí uměleckého provozu. Zabývá se pomíjivostí, uměleckou recyklací, spojením věci s určitým místem a manipulací s jeho významem v daném kontextu. Profiluje se především v rámci ostravské scény pro kterou je typická specifická forma umělecké subverze a ironie. Zkoumá možnosti vlastního tělesného nasazení umělce. Kromě samotné tvorby se intenzivně věnuje také kurátorské činnosti. Působil v Moravské Galerii v Brně, v Galerie Mladých U dobrého pastýře nebo v Galerii G99. Pedagogicky působí jako vedoucí ateliéru Malba II na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je také autorem kurátorských projektů v MNAC v Bukurešti nebo v galerii Arsenal v Bialystoku.

O Jindřichově modelu:
Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)