Výstavy

Výber originálnych obrázkov z rozsiahleho cyklu, publikovaného ako picture book „Ja a môj brat“, bude tvoriť samostatnú výstavu v priestoroch SODA gallery. Prostredníctvom média ilustrácie sa autorka projektu snaží demonštrovať silu a význam súrodeneckého vzťahu v čase ťažkej choroby.

Intímna výpoveď, vyjadrená originálnym rukopisom v spojitosti s témou diela, nadväzuje na domácu tradíciu ilustrovaných kníh (Fulla, Brunovský a i.), čím vytvára platformu pre oživenie daného spôsobu komunikácie s verejnosťou.

„Broňa Schraggeová sa vyjadruje jednoduchými, zväčša lineárnymi kresbami, s občasnými farebnými vstupmi. Ilustrácie majú zvláštne napätie, melanchóliu, vnútorný pokoj a silný emocionálny „backround“. Subtílne, minimalistické výtvarné riešenie vhodne kontrastuje s vážnosťou spracovanej témy. Jednotlivé scény svojím komiksovým, až filmovým radením úplne vtiahnu čitateľa, diváka do deja. Ilustrácie sú predovšetkým osobnou výpoveďou (spoveďou) Broni Schraggeovej. Vážnej témy (smrť blízkeho) sa dotýka citlivo, s pokorou, bez afektu a hranej pózy.“

(cit.: Ľuboslav Paľo, ilustrátor a výtvarný pedagóg)

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)