Reportáže

– Je možné někomu popsat, jak přemýšlím?

– Jak přistupovat k prostoru, který je dominantní?

– Pracovat s ním, nebo se podřídit?

– Možná že drobné zásahy budou lepší než snaha přemoci prostor.

I pro tuto výstavu Jiří Franta s Davidem Bohmem využili techniku kresby. Ta byla základem a pojítkem celé instalace. Velmi často pro svoji práci využívají právě formu kresby, která se pro ně stala typickou, především při jejich společných projektech. I v tomto případě tedy využili kresby, aby se vyjádřili k tématům, která je zajímají. Nešlo pro tentokrát o kresbu časozběrnou, ale o jejich osobní kresby, které mají deníkový charakter. S nimi nadále pracovali, přetvářeli je do instalací, objektů a jiných zásahů v prostoru Galerie Půda.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)