Reportáže

Projekt AFT je třídenní kulturní festival, volně navazující na dvacetiletou tradici výtvarné přehlídky známé pod názvem Memoriál pana Proška. Myšlenkou Memoriálů, které od roku 1990 organizují studenti uměleckých a výtvarných oborů ústecké univerzity (KVK PF a FUD UJEP), bylo vytvoření prostoru pro prezentaci umělecké tvorby jak studentů umění a jejich pedagogů, tak i široké veřejnosti. A to zcela svobodně, bez kurátorského zásahu. Konceptem festivalu je ale také snaha vytvořit platformu pro setkání a interakci „domácích“ a „přespolních“ tvůrců. Ústí nad Labem navštíví například studenti Fakulty umění Ostravské univerzity, kteří mají podobnou zkušenost s postindustriálním prostředím, a snad proto jsou místním studentům blízcí i svou tvorbou. Hostovat budou dále studenti Akademie výtvarných umění z Prahy, kteří budou tvořit přímo v ústeckých ulicích.

Kritika

Jedním z cílů projektu AFT bylo spojit ústeckou kulturní scénu v jeden festival, což se ukázalo jako čistá utopie. Provinční aféry znesvářených organizací jako Galerie Emila Filly/Armaturka (http://www.gef.cz/) a Galerie NF (http://actiongalleries.info/html/galerie.html ) to jenom dokládají. Přesto se lokální výtvarníci a kulturní pracovníci spolu pokusili přitáhnout do Ústí publikum s širší kolaborací. Fakulta umění a designu a Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) navázaly na přehlídky Memoriály pana Proška, které se pravidelně konaly od sametové revoluce.

Těžištěm festivalu byl exhibiční večer v klubu Apollo: Přijď a vystav! Akce se konala v typicky komunistickém kulturním domě, který byl vymalován na růžovo a vyzdoben flitříky. I přesto, že se Marius Konvoj neobtěžoval ani přijet na anoncované vystoupení Schwarzprior vs. Marius Konvoj, dopadl úterní večer v klubu Mumie celkem jako příjemná show.

Vizuální výzdobu uměleckými kousky všeho druhu a všech kvalit omlouvá absence kurátora a svoboda adjustovat téměř cokoli pro každého. Videoart jako doprovodný program příjemně podkresloval festival, nicméně na stránkách Aftu (http://www.a-f-t.wz.cz/ ) nejsou nikde uvedeni autoři prací. O středeční hudební show se postarali Hrající výtvarkáři, již vyzněli jako banda sympatických neumětelů s dostatečným sebevědomím k otravování publika svým hlukem. V rámci večera fungovali jako vřelá kulisa, o kterou se však publikum vůbec nezajímalo.

Kazety (http://www.myspace.com/kazety ) byly pro mě nepříjemným zklamáním, protože je předchází dobrá pověst. Jejich koncert nakonec vyzněl jako vyžívání se v trapnostech stejně jako u brněnských Čokovoko, ale u Kazet bohužel bez sebereflexe a také bez patřičného důrazu na vtip. Neznám jejich tvorbu komplexně, ale pevně doufám, že šlo jenom o exces způsobený uskupením Vložte Kočku (http://www.myspace.com/vloztekocku ), jež přijelo pozdě a tím pádem odsunulo vystoupení Kazet do vod horší předkapely.

K mému neštěstí jsem nestačil vychutnat Kočky až do konce, protože jsem se studem opouštěl klub Apollo se zcizeným obrazem Luďka Proška. Obyčejně nekradu, ale nemohl jsem si odpustit nevystavit jeho obraz v kontextu jím  kurátorované galerie NF, kde následující den (1. 4. 2010) proběhla vernisáž studentů umělecké skupiny Gelitin z pražské AVU.

LPJT Válka
http://lpjt.wz.cz/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)