Reportáže

Les jako dokonalé společenství. Stromy mají nejen paměť, kterou si vzájemně předávají, ale i schopnost pečovat o své potomstvo, staré a nemocné sousedy. Instalace reflektuje aktuální příběh lesa, jeho boj s kůrovcem, s nedostatkem vody, všímá si osudu dřeva jako komodity. I přes svůj zřejmý environmentální aspekt, nebo snad právě díky němu, má schopnost oslovit každého, kdo se cítí být mocí stromů zasažen.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)