Reportáže

8. května se pro veřejnost otevřel GASK, druhá největší galerie v České republice, která sídlí v prostorách rozsáhlé, citlivě zrekonstruované barokní budovy bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Ve svém prvním galerijním období od května do konce září GASK představí české veřejnosti zcela poprvé unikátní výstavu Emil Filla: Archiv umělce, premiérově v Čechách pod názvem Kontakt vystaví také sbírku konceptuálního umění Erste Bank, nabídne také stálou expozici Sbírka 123 a vzácnou středověkou iluminaci s motivem těžby a zpracování stříbra, pocházející přímo z Kutné Hory z období 15. století. Za provozem GASK stojí nejmladší umělecký tým na poli české galerijní scény v čele s hlavním kurátorem Ondřejem Chrobákem, šéfem Lektorského centra Ondřejem Horákem a ředitelem Janem Třeštíkem.

EMIL FILLA: ARCHIV UMĚLCE
Výstava představuje zvláštní složku archivu malíře Emila Filly (1882–1953), která byla zakládána a zpracovávána především jako vizuální informace. Přibližně od poloviny dvacátých let si Filla lepil na kartony jednotného formátu A3 fotografie, reprodukce a výstřižky tisků. Zaměřil se výhradně na reprodukce a snímky uměleckých děl. Vystaveno je několik souborů: ze soukromí pocházejí fotografie, které zobrazují instalace Fillových výstav, a snímky děl, jež měl umělec ve své sbírce (autorem většiny fotografií je Josef Sudek).

SBÍRKA 123
Koncepce výstavy a katalogu vychází z představení nejvýznamnějších i méně významných sbírkových kusů, řazených podle akviziční chronologie, tedy podle data získání do sbírky.

ILUMINACE
Na konci roku 2009 byla v Londýně vydražena ojedinělá památka české knižní malby pocházející z Kutné Hory: miniatura s motivem těžby a zpracování stříbra, jejíž styl provedení odkazuje k přední pražské iluminátorské dílně 15. století. O osudu tohoto úvodního listu není mnoho známo; byl druhotně vyříznut z dnes již neznámé chorální knihy a v roce 1920 se ocitl v soukromé vídeňské sbírce. Devět let na to byl černobíle reprodukován v odborné literatuře, než se pak objevil po dlouhé době v londýnském aukčním domě.

KONTAKT
Kontakt je rozsáhlá umělecká sbírka skupiny Erste Bank, která je vůbec poprvé ve své historii prezentována v českém prostředí. Sbírka je zaměřena na moderní a současné středoevropské a východoevropské umění od druhé poloviny 20. století, včetně jeho uměleckohistorického diskurzu. Zahrnuje v sobě nejvýznamnější konceptuální tendence šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Sbírka byla sestavována ve spolupráci s mezinárodním týmem kurátorů a historiků umění a vznikala od roku 2004.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)