Výstavy

„First it controls your mind … then it destroys your body“, je jedním z přívlastků sci-fi filmu Videodrome od Davida Cronenberga. Stejný název byl zvolen i pro výstavu, kde kurátor Aaron Moulton vybral více jak dvacet umělců, kteří byli namícháni se skutečnými hvězdami výtvarné scény, jako jsou Douglas Gordon, Vuk Ćosić, Cory Arcangel a další. Výstava proběhla v netradičních prostorech, a to v berlínském Autocenter, který sídlí nad supermarketem Lidl. V reportáži jsme se zeptali Aarona Moultona na samotnou koncepci výstavy. Aleksandra Domanovic nám představila svou video-esej Turbo Sculpture, která sleduje současnou situaci ve veřejném prostoru v Srbsku. Příspěvek zakončuje krátké uvedení prací Masking Videos od skupiny AIDS 3D.

Množství umělců ve skromných prostorech logicky působilo víceméně stísněně, což se samozřejmě projevilo i na celkovém dojmu, kde významní umělci spíš byli využiti pro výstavní a kurátorské ambice organizátorů. Na druhou stranu není od věci si připomínat a vlastně porovnávat mladší umělce s učebnicovými autory video artu a nových médií.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)