Výstavy

Výstava Václava Siky v galerii Sam83 představuje průřez jeho tvorbou za posledních 15 let od reliéfů přes objekty po malby. Součástí výstavy je i několik velkofomátových maleb ze započatého čtyřicetidílného cyklu.

Od roku 1990 Václav Sika pracuje jako vedoucí Galerie bratří Špillarů v Domažlicích. Volné tvorbě se věnuje od konce sedmdesátých let. Na jeho práci je patrný vliv nejen doby, ale především prostředí, ve kterém žije a pracuje.

Ve výstavních koncepcích bývá obsazován do skupinových výstav týkajících se ornamentu, geometrické abstrakce a přírody (Jasná zpráva, Les, Optická příroda, KOULE 2006). Při každé z těchto výstav dostává jeho práce přídech daného tématu, což svou kontextuálně otevřenou vizualitou Sikova práce umožňuje. Její specifika nejlépe vyniknou, vidíme-li jeho tvorbu pohromadě. Sika má za sebou naštěstí i řadu samostatných výstav, na kterých měla veřejnost možnost seznámit se s jeho prací v „čisté formě“.

Prezentace v galerii Sam83 by měla přispět k odhalení Sikových obyčejných půvabů, které z krajiny, v níž žije, a z vlastní osobnosti transformoval do svého zobrazování. Na výstavu jsme vybrali věci pro Siku charakteristické (na druhou stranu u něj nelze jinak), od nejstarších objektů po několik nových obrazů 130 x 160 cm ze započatého čtyřicetidílného cyklu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)