Reportáže

Yumiko Ono je současná japonská umělkyně, která působí ve střední Evropě. V současnosti ukončuje magisterské studium na VŠUP a bude na této výstavě prezentovat svou diplomovou práci. Je to instalace nekonečné hry se skládačkou puzzle o 260 000 kouscích puzzle, které zaplňují prostor galerie. Během výstavy mohou návštěvníci podobu skládaček měnit dle své libosti.

Domov není jen místem, kde lidé bydlí, ale také místem, kam lidé patří, např. instituce, firma, církev, politická strana, společenství přátel, rodina nebo země. Tato práce je metaforou skutečnosti, že území „domova“ lidí se neustále mění vlivem prostředí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)