Speciální programy

Poslední den stvoření je název, který je odvozen od krátkého filmu První den stvoření (1978), kde vystupuje legendární odborník na rekultivaci krajiny Stanislav Štýs, jehož tým do značné míry ustanovil podobu lesů, polí, jezer a sadů v daném regionu. Polemizuje s technooptimismem společnosti, zaměřené na hospodářský růst a skrze fiktivní postavu rekultivátorky, působící kolem Duchcova, seznamuje diváky s historickými a hodnotovými otázkami péče o post-těžební krajinu. Příběh sleduje razantní proměny ústecké krajiny za posledních dvě stě let a spekuluje o možných důsledcích rekultivačních zásahů v roce 2050, kdy je již většina bývalých lomů postupně přeměněna na rekreační jezera.
Video navazuje a reaguje na půlroční výstavní projekt v Galerii Hraničář, jenž se věnoval rekultivacím krajiny po těžbě na Ústecku a ideovému pozadí technických zásahů v přírodě.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)