Reportáže

Galerie Měsíc ve dne představila dvojici prací Tomáš Vaňka. Východiskem pro Particip s pořadovým číslem 220 se stala sbírka vět, kterými lidé autorovi popsali situace, o kterých se domnívají, že je zažíváme a známe téměř všichni (Particip 39). Vybrané věty tentokrát Vaněk převedl do vizuálních schémat, kterými pokryl stěny galerie. Druhou součástí výstavy byla knižní publikace osmi set Vaňkových „sms kreseb“, jimiž si již pátým rokem komentuje různé vizuální problémy, každodenní nápady a situace (Particip 219 – Kniha sms kreseb vytvořených pod participem č. 191 ). Kresby Vaněk průběžně zveřejňuje na sociálních sítích a kniha Particip 219 je jejich prvním souborným vydáním.
Výstava byla kompletně připravena na říjen a listopad letošního roku. Po dobu uzavření galerie jednotlivá schémata z Participu 220 postupně uveřejňovala na sociálních sítích s výzvou o další rozšíření větných popisů vzájemně známých situací.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)