Profily

Galéria Kurzor je projekt spravovaný Centrom pro současné umění Praha, ktorý sídli priestore bývalej pekárne v pražských Holešoviaciach. Každoročne dáva vybranému kurátorovi či kurátorke priestor a produkčné, finančné a inštitucionálne zázemie pre uskutočnenie celoročného dramaturgického plánu v podobe výstav, doprovodných programov a publikacií.

Prvým hosťujúcim kurátorom sa stal umelec a pedagóg Václav Magid, ktorý na prelomu rokov 2017-2018 pripravil sériu výstav so zastrešujúcim názvom Podmienky nemožnosti. Venoval sa hlavne rozporuplnosti globálneho sveta a tomu, ako komplexné sociálne, ekonomické a technologické rámce podmieňujú vnímanie našej individuality a formy konania. Zaoberal sa tématami premieňajúceho sa chápania času, priestoru, jazyka, formám práce, psychopatológiam a vzťahu ľudského a neľudského.
Následujúci rok sa hosťujúcou kurátorkou stala Edith Jeřábková, ktorá pripravila šesticu výstav v spolupráci s českými a zahraničnými umelcami a umelkyňami. Venovala sa hlavne tomu, akým spôsobom sa prejavuje téma krízy v jednotlivých prípadoch umeleckej tvorby alebo života.
V roku 2020 sa kurátorskej pozície chopil teoretik a pedagóg Václav Jánoščík, pričom sa zameral vo štvorici výstav na popkultúrne fenomény ako sú detektívky, dystópie, superhrdinské rozprávanie a hudba. V svojom prístupe ukázal, akými rôznymi spôsobmi sa dá uvažovať v rozmedzí filozofie, súčasného umenia a populárnej kultury.

Na českej umeleckej scéne pôsobí už od deväťdesiatych rokov značný počet „nezávislých“ kurátorov a kurátoriek, ktorých aktivity nie sú ukotvené v jednej výstavnej inštitúcii, a zároveň sa významne podieľajú na podobách súčasného umenia. Táto pozícia zahrňuje výraznú formu prekarizácie a obmedzených možností, keďže kurátori buď pracujú na viacerých projektoch v menších galériach (a teda aj s malým či nulovým rozpočtom) alebo uskutočnia jednorázový výstavný projekt vo väčšiej inštitúcii. Galéria Kurzor v tomto zmysle ponúka priestor pre hlbšiu reflexiu toho, aké formy može kurátorská prax dnes nadobúdať, či už ide o silný dôraz na tématizáciu spoločenských či kultúrnych problémov alebo samotnú spoluprácu s umelcami, a ako skrzne ňu tlmočiť súčasné umenie širšiemu publiku.

Tina Poliačková

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)