Výstavy

Výstava prezentuje dva pedagogy a vybrané studenty z jejich pracovišť. Dušan Zahoranský už pouze externě komunikuje s Ústavem umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni a Michal Pěchouček v letním semestru supluje na katedře výtvarné výchovy Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Žlutá aktovka“ je pedagogický novotvar k pojmenování výuky, která se děje nad daný rámec oficiálních osnov nebo mimo náplň vyučovaného předmětu. Na hodině fyziky tak může středoškolský pedagog několik minut věnovat současnému politickému dění, tělocvikář konzultovat svoji poslední samostatnou výstavu apod. Pedagog na vysoké umělecké škole je nucen „žlutou aktovku“ nosit neustále u sebe. Konzultuje často mimo rámec nejen v takzvaných multimediálních školách, ale dokonce i v instrumentálně vyhraněných pracovištích, jakými jsou malířské nebo sochařské ateliéry. Studenti si vyhrazují právo na svobodný pohyb skrze různá média nebo si chtějí osvojit zcela nové nástroje. Pedagog v takové situaci nabízí kromě svých zkušeností také ochotu něco se přiučit. Tento způsob dialogu má své výhody, osidla i skrytá tajemství.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)