Videoart/Audiovisual

Artyčok.TV vypisuje otevřenou výzvu pro profesionální i amatérské umělkyně/umělce a studentky/studenty k zaslání návrhu na nové audiovizuální dílo, které bude publikováno a dlouhodobě zpřístupněno veřejnosti na webových stránkách Artyčok TV.

Termín pro zaslání návrhů do soutěže je 14. červen 2021.

Cílem výzvy je podpořit vznik nového audiovizuálního díla (nezasílejte hotové práce), které není omezeno žánrem ani stopáží. Do soutěže se přijímají návrhy například na umělecká videa, dokumentární díla, videoeseje, animace či videohry. Vítáme též projekty s charakterem mezioborové spolupráce a jsme otevřeni hledání nových a experimentálních forem, které zmíněné příklady přesahují. Charakter projektů je určen zejména publikovatelností finálního výstupu na webu projektu Artyčok.TV.

Soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích: studentská a profesionální/amatérská. Vznik vítězných děl bude podpořen finanční odměnou. V případě zájmu může Artyčok.TV poskytnout technickou či odbornou podporu dle aktuálních možností.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Návrh na dílo musí obsahovat:
* cv a portfolio autora (PDF formát, popř. webový odkaz na online portfolio)
* stručný popis přihlášeného díla včetně technických parametrů a kontaktních údajů (maximálně dvě normostrany textu)
* skici nebo další vizuální podklady (PDF formát, maximálně 20 obrázků)
Všechny přílohy e-mailu musí být řádně označeny, včetně jména autora a uvedení dané kategorie, do níž se uchazeč hlásí
Do předmětu e-mailu pište jen „přihláška OPENCALL 2021 kategorie _______ (profesionální/amatérská nebo studentská)“

Díla je možné přihlásit do následujících kategorií:
Studentská – uchazeči musí být do konce realizace díla ve studijním programu. Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 10.000 Kč.
Profesionální/amatérská – uchazeči nesmí být v době realizace díla studenty žádného studijního programu, popřípadě musí mít ukončené studium (neplatí pro doktorandy). Vznik vítězného díla bude podpořen honorářem 20.000 Kč.

* počet děl, resp. návrhů, přihlášených jedním autorem, není limitován
* dílo musí mít nezávislý a nekomerční charakter

Návrhy přihlašujte prostřednictvím emailové adresy: [email protected]

Práce vybrané do soutěže budou publikovány dlouhodobě zpřístupněny na webových stránkách Artyčok.TV, případně prezentovány formou veřejných projekcí či na festivalech po dohodě s autorkou/autorem a oslovenou institucí. Každému vybranému tvůrci se snažíme zajistit uvedení díla samostatnou veřejnou prezentací offline a to podle povahy realizovaného projektu.

O vítězi rozhodne porota sestavená z členů redakce Artyčok.TV, zástupců galerií a vybraných profesionálů z oboru současného umění.
Výběr proběhne ve dvou kolech. Vybraní tvůrci pro druhé kolo budou o výsledcích informováni do 21.6. 2021.
Druhé kolo, které proběhne formou osobního setkání či jinou formou rozpravy nad detaily možné realizace, proběhne v začátku června. Autorky/autoři vybraných projektů budou vyhlášeni nejpozději do 30. června 2021. Porota si vyhrazuje v obou kategoriích možnost neudělit podporu nebo ji udělit více uchazečům jen v 1 kategorii.

Komentáře vypnuty.