Reportáže

Výstavní projekt představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu. Pokládáme si otázku, zda v dnešní době jedinec svou identitu ztrácí nebo naopak ji rozvíjí a přizpůsobuje rychle se proměňujícím názorům a nástrojům společnosti. Kurátorský výběr dává prostor pro různorodé uchopení a interpretaci témat, která v souvislosti s identitou ve virtuální realitě vyvstávají a mohou být umělci reflektována zcela odlišně. To dává výjimečný prostor zajímavé selekci uměleckých děl, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy.

Kurátorky výstavy: Natálie Henclová, Linda Sudová, Alžběta Svobodová, Jana Šedivá, Alice Zábranská (studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)
Supervize: Michal Koleček & Mariana Serranová & Barbora Hájková

Komentáře vypnuty.