Reportáže

Zelená úzkost
Aby hladké nebolelo.
Před spaním se tvaru fyzicky přizpůsobit
Příliš připomínající nepoznané
Nejasnost piraně
Barevně nebarevné
Skoro netrpět
Vtíravě ustávající
Pocit po motýlovi
Chlad zapříčiněn hlukem, z kterého vzešel
Zcela průsvitem nepřiznané
Syrovost samorostu
Vpředu jevící se jako významově nejdůležitější,
vzadu blednoucí, vytrácející se..
Shrnutí zmatku!
Niterně masité
Fragmentace vzpomínky
V neopracovanosti přítomného
Tvarosloví planktonu
Trsy hyfy 

Zuzana Jírová je malířka, která ve své práci využívá různých prostředků – tradiční malby, kresby i digitálních médií. Výsledné obrazy jsou abstraktní, vždy ale mohou vyvolávat představy záhadný tvorů, organismů či konkrétních předmětů. Nejednoznačnost je jejich nedílnou složkou,
a to i co se týče pojímání plochy a prostoru. Obrazy působí vytříbenou, neotřelou barevností i půvabným, překvapivým tvaroslovím.

Komentáře vypnuty.