Výstavy

Výstava, ktorá sa sentimentálne zahľadela k 90. rokom a k prvému otvoreniu rakúskej scény do Česka a naopak. Máme možnosť vidieť protieurópsky výkrik v podobe inštalácie Petra Weibela, stôl na ktorom sa vymýšľajú vojny Heimo Zoberniga, a heslo Nikto nepomôže nikomu, prevedené do lodných značiek od Jörga Schlicka a niekoľko ďalších diel zo zbierok Národnej galérie v Prahe.

Rakousko bylo po převratu v roce 1989 nejvýznamnější zemí kulturní spolupráce s tehdejším Československem. Díky tomu mohla být kulturní veřejnost na Západě seznamována s uměním ex-socialistických zemí a přispět k jeho postupnému začlenění do dějin evropského moderního umění. Je třeba připomenout zejména Neue Galerie, Kunstverein a Forum Stadtpark v Štýrském Hradci, Museum moderního umění ve Vídni, Galerii Pakesch ve Vídni, Galerii Pohlhammer ve Steyeru, Kunsthalle Krems a další. Výstava v Rakouském kulturním fóru v Praze představuje několik významných děl rakouských umělců, která se dostala do veřejných a soukromých sbírek mj. z výstav Národní galerie (klášter sv. Anežky), Galerie hl. města Prahy a Galerie v Krakovské ulici, organizované v bytě pronajatém Jörgem Schlickem a Elizabeth Fiedler(ovou).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)