Reportáže

Okna jako vertikální orámované plochy, které jasně oddělují soukromý a veřejný prostor. Přesto díky odrazům na své ploše odkazují k prolínání těchto dvou světů. Poskytují pohled dovnitř a ven. Výstavou obousměrný pohled přerušíme a nabídneme pohled jiný, umělý, který by měl rozptýlit všednodenní myšlenky a zahájit novou komunikaci.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)