Videoart/Audiovisual

Achátové toky ve zmenšeném měřítku minimalisticky zkoumají vznik samotné země a vesmíru, které se odrážejí do vrstev a skvrn.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)