Výstavy

„Unheimliche“ je hrozivé neznámo, ktoré znekľudňuje tým, že je odvrátenou stranou dôverne známeho. Práve tento pocit v divákovi vyvolávajú vybrané diela trojice českých autorov – Evy Koťátkovej, Josefa Bolfa a Richarda Wiesnera. Ich diela tiež vypovedajú o pocitoch úzkosti, samoty a neistoty príznačnej pre súčasnú spoločnosť.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)