Přednášky

V MIKROSKOPE 08 predstaví v diskusii s teoretičkou umenia Zorou Rusinovou dve základné línie svojej tvorby Emöke Vargová. Jednou je záujem o iluzívny priestor (napr. objekty z igelitu, krehké závesné štrukturálne objekty, šité mäkké obrazy-reliéfy z transparentných vrstvených textilných fólií, v ostatnom čase takmer nehmotné maľby akrylom a lakmi na kresliacu fóliu a pod.). Druhú líniu predstavujú otázky spojené s esenciálnou femininitou, tematizované aj prostredníctvom využitia ručných prác odkazujúcich na ženskú senzitivitu. Obsahovo v nich často vecne a kriticky reaguje najmä na ženský narcizmus (napr. rôzne prikrývky hlavy, montáže z ready-made) a na štandardy a spôsoby vizualizácie „vzorového“ tela presadzovaného masmédiami a reklamou. V tejto súvislosti  nielen vo formálnom riešení, ale aj v názvoch niektorých diel využíva humor, iróniu a sarkazmus namierené často aj voči sebe samej.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)