Videoart/Audiovisual

Opuštěné tržnice vrhající diváka do časoprostorového paradoxu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)