Výstavy

Cena Oskára Čepana je súťaž určená vizuálnym umelcom so slovenským štátnym občianstvom. Je vyhlasovaná každoročne a je ohraničená vekom do 35 rokov. Cena nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom – vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnom žánri / médiu súčasného vizuálneho umenia.

Zmyslom Ceny Oskára Čepana je podpora talentovaných tvorcov v ich umeleckom formovaní a nadobudnutí skúseností na medzinárodnej úrovni. Petra FERIANCOVÁ (1977) je etablovanou autorkou s medzinárodným presahom. Vo svojej tvorbe programovo pracuje s pamäťou, skúma emocionálne reakcie, reflektuje momenty v čase, ktoré formou sofistikovaného výstupu posúva ďalej, do roviny vnímateľnej subjektom zvonka, mimo jej interného kontextu. Možnosti a hranice zdieľania, forma uchopenia, fixácie, sú popri konceptualizácii a nezriedka postprodukčných prístupoch dominantné. Prevláda práca s fotografiou, videom, videoinštaláciou, textom, zvukovým záznamom. Osobná história, rodinné archívy, zážitok, fascinácia – to sú kľúčové momenty Feriancovej tvorivého nastavenia. Jej výstupy sú vizuálne suverénne a afektívne súčasne. Je doma v „polohách“, ktoré na Slovensku nie sú celkom štandardné, o to viac však atraktívne. A veľmi dobre komunikovateľné na medzinárodnej úrovni.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)