Výstavy

Projekt s názvom Barter Collection (Bártrová zbierka) autorky Veroniky Šramatyovej vznikol v roku 2005. Jedná sa o sériu fotorealistických malieb portrétov súčasných slovenských autorov, ktoré autorka vytvára v náročnej maliarskej technike gvašu a následne vymieňa za konkrétne dielo osloveného (portrétovaného) umelca. Ďalšou dôležitou súčasťou projektu je snaha výmennou formou „diela za dielo“ vybudovať vlastnú súkromnú zbierku súčasného slovenského umenia a keďže sa jedná o otvorený projekt, autorka v budúcnosti nevylučuje spoluprácu i so zahraničnými autormi. Projekt nie je limitovaný konkrétnym počtom výmen, rovnako ako nie je limitovaný výberom média ponúknutých prác z druhej strany, aj keď Šramatyová uprednostňuje skôr maliarske médium. Od roku 2005 prebehli výmeny s autormi mladšej generácie, ako aj s renomovanými autormi slovenského súčasného umenia ako sú: Daniel Fischer, Erik Binder, Michal Moravčík, Svätopluk Mikyta, Erik Šille, Michal Černušák, Marcel Mališ, Milan Vagač, Lucia Tallová.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)