Výstavy

Výstava čerstvej absolventky VŠUP Andrei Chreňovej, ponúka veselú zmes videí a malieb, ktorých spoločnou črtou je narábanie s humorom, a provokáciou. Jej diplomová práca s názvom P.O.M. je akousi učebnou pomôckou vďaka ktorej si môžete zapamätať niektoré z dôležitých dátumov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)