Reportáže

Mezinárodní porota vybrala do 32. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 pět vizuálních umělkyň a umělců ve věku do 35 let. Jsou jimi Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv björnsonova. Pětice se rozhodla pokračovat ve vývoji, jaký nastolili již umělci a umělkyně v loňském roce, a nesoutěžit o laureátský titul, který tak získali všichni. Společná výstavní prezentace letošních laureátek a laureátů i výstava zahraničních hostů, jimiž je umělecká dvojice Cooking Sections, proběhne v Moravské galerii v Brně.

Mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí, v níž zasedli Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog), vybírala z téměř 90 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na současné české umělecké scéně. „Ocenili jsme kvalitu a různorodost přihlášených portfolií a jejich široký záběr co do geografie, genderu a identity. Uvítali jsme prolínání uměleckých a aktivistických pozic. Rovněž jsme zaznamenali výrazný příklon k nejrůznějším formám spolupráce napříč uměleckou scénou. Autorky a autoři často tematizovali vysoce relevantní otázky, jako je přehodnocení genderových a národnostních identit, feministických a queer pozic či zpochybnění pozdně kapitalistického statu quo. Umělecká díla se také citlivě dotýkala ekologických témat a prokázala, že rozumí nutnosti nalezení rovnováhy nestabilních ekosystémů, na něž pohlížela z holistické perspektivy překračující dichotomii živého a neživého, lidského a nelidského“, shrnuje porota.

Komentáře vypnuty.