Výstavy

Výstava Zero Budget slovenskej umelkyne Martinky Bobríkovej a španielskeho umelca Oscara de Carmen balansuje na pomedzí umenia a sociálneho aktivizmu. Mnohé z ich diel vznikli v súvislosti s ich aktívnym a vedomým vnímaním súčasných schém produkcie, konzumných návykov spoločnosti a nerozumného až ignorantského zaobchádzania s potravinami, na ktoré sa prostredníctvom svojich inštalácií snažia poukázať a zaujať kritické stanovisko.

Prezentovaná inštalácia vychádza z ich dlhodobého výskumu možností generovania energie z prebytočného ovocia a zeleniny. Prostredníctvom jednoduchého open hardwaru je energia získaná zo zeleniny a ovocia pretransformovaná cez elektrické obvody do zvukových a obrazových inštalácií. Okrem zaujímavého vizuálneho a zvukového výstupu sa diela Martinky Bobríkovej a Oscara de Carmen stávajú i sociálnou kritikou dnešnej konzumnej spoločnosti a možno ponúkajú i istú alternatívu ďalšieho využitia ovocia a zeleniny, ktoré boli obchodnými reťazcami považované už za prebytočné a nevhodné na predaj.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)