Výstavy

Řadu obrazů propisek na plátně můžeme označit jako konceptuální. Jde o výběr a převedení automatických kreseb, vzniklých při telefonování, na velký formát. Automatická kresba uchopená jako vedlejší produkt telefonátu.

Při víceméně nesmyslné transformaci do obrazu dochází k soutředěnému ohledání vlastního nevědomého aktu. Tento proces lze popsat jako detekci iracionality, kdy něco velmi přirozeného převádíme do artificiální formy, z níž automaticky vyplývá nový význam.

V kontextu Saminy tvorby patří propisky na plátně mezi čistě vizuální projev prostý sociálně angažovaných podtextů. Za pozornornost v tomto případě stojí to, jaký vliv má forma na postoje recipientů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)