Výstavy

Srbské umění vytvořené v období od roku 1991 až do dnešních dnů nese zátěž krizových let, ničení, nesnášenlivosti a válek. Odlišný přístup a vnímání, interpretace a prezentace všech věcí, které jsou za námi, se jeví jako nezbytné, a to zejména dnes, kdy srbská společnost a stát se pomalu stávají součástí evropského integračního procesu. Jedná se o přesvědčení, že bylo příliš málo pokusů prezentovat srbskou kulturu, uměleckou scénu a srbské možnosti evropské veřejnosti. Od roku 1991 můžeme odlišit dvě sociálně-historická období formující srbskou kulturu:

1991–1999: období válek, sankcí, izolace, velká sociální krize,
1999–2009: přechodné období.

Projekt byl zahájen malířem Milanem Bosnićem a je koncipován jako série přednášek, projekcí a prezentací knihy SerbiArt (viz vydavatelství) a srbské současné umělecké tvorby ve velkých evropských městech. Cílem je ukázat úroveň demokratizace nové srbské umělecké tvorby, které se i přes izolaci a války podařilo do určité míry udržet progresivní evropské a globální tendence.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)