Výstavy

Narůstání odkazuje k rhizomatickému růstu a stavbě v biologickém organismu a mohlo by být použito – je-li přeloženo do sociálního světa – jako znak expanzivního růstu. Toto slovo je použito jako pracovní výraz jak pro otázku, tak pro zásah do konstrukce estetiky společnosti, což je proces společné stavby.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)