Výstavy

Cílem Bienále mladého umění ZVON 2010 je představit veřejnosti mladé umělce současnosti, s důrazem na co nejširší spektrum tvůrčích přístupů. Zastoupené umělce nespojuje jedno téma nebo podobný formální jazyk. Při jejich výběru byl naopak kladen důraz na co největší rozmanitost, vedený snahou překlenout zavedené vnímání výtvarného umění a ukázat jeho návaznost na další oblasti kultury. Na výstavě se tak vedle obrazů, fotografií či konceptuálního umění objeví i komiks, street art, dokumentární film nebo hudební videoklip.

Výstavy se zúčastní dvacet umělců. Někteří z nich za sebou již mají řadu domácích i zahraničních úspěchů a jsou považováni za nadějné představitele českého umění. Jiní doposud téměř nevystavovali a jsou širší veřejnosti neznámí. Oproti předchozím bienále se věková hranice posunula směrem k mladším ročníkům, řada z vystavujících doposud studuje. Vedle klasických uměleckých škol, jakými jsou pražská Akademie výtvarných umění nebo Vysoká škola uměleckoprůmyslová, se na bienále poprvé ve větším množství uplatňují i umělci z FAMU a z dalších škol mimo hlavní město. Pět umělců má své kořeny na Slovensku, i když dlouhodobě žijí a pracují v České republice.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)