Výstavy

Výstava dvou malířů, která – ačkoli se jmenuje O malbě – se technice klasické malby vyhýbá. Jak už to u dnešních výstavních koncepcí bývá. Nicméně zůstavá zde důraz na klasickou estetiku, která se snaží nevzdat obsahu a těží z paradoxu přírodních zákonů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)