Profily

Malíř Vladimír Véla se vyznačuje názory starých „bardů“. Tento jeho postoj vychází z jeho vlastní touhy po autentičnosti díla a ze zaujatosti samotnou technikou malby. Vznikají tak expresivní malby postavené převážně na autorových pocitech.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)