Výstavy

Na výstavě How Miao umělkyně používají různé typy médií k diskuzi nad rozličnými otázkami. Aniž by bylo nutné odpovídat na jakoukoli kritiku nebo zatěžovat očekáváním, používají tyto umělkyně vlastní styl a jedinečnost je sama směruje. Můžeme zde vidět dynamiku a pokrok současných mladých umělkyň.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)