Výstavy

Selgova mnohostranná tvorba zahrnuje malbu, sochu, digitální tisk a pohyblivý obraz. Jeho představivost je charakteristická svou zhuštěností. Selg spojuje sci-fi, klasické, primitivní a virtuální obrazy, a vyvolává tak atmosféru nadpozemských míst, kde dramatické síly přírody odrážejí lidské situace. Ve fiktivních příbězích pracuje s jednotlivými uměleckými díly, která vždy stojí sama o sobě, a zároveň komplexním přístupem určuje funkci každého díla v celkovém, všezahrnujícím představení – Gesamtkunstwerku. Jeho výstavy často napodobují formu opery, jsou inscenovány pomocí neklidných světel, zvuku a projekce a tvoří silně symbolické „zážitkové“ prostory. Selg pracuje s archetypy kolektivního nevědomí, navazuje na Wagnera, který považoval Gesamtkunstwerk za nejsrozumitelnější formu abstrahovaného lidového příběhu, který se stává univerzálním příběhem lidstva. Do moderních fragmentů, odkazujících k budoucnosti, Selg zpracovává ruiny vzdálených minulostí a spojuje je do působivých prostorových situací a mentálních obrazů. Tyto stále se rozrůstající instalace představují zastavená divadla světa, zkoumají lidské scénáře, mýty o stvoření a konci. Na výstavě ve Svitu instaloval Markus Selg dvě ze svých hlavních děl s motivy obětování, lásky, smrti a zmrtvýchvstání: sochu Pieta (2009) a film Schicksal (Osud, 2010). Pieta představuje jeden z nejsilnějších obrazů křesťanské ikonografie, v němž se jedinečným způsobem spojuje zoufalství a naděje. Stejně jako u Michelangelovy Piety Rondanini nezobrazuje umírajícího v tradiční horizontální poloze, ale jako stojící postavu. Tím mění klasickou kompozici matky a syna spíše na obraz milenců jako univerzální, křehký monument lásky a smrti. Selg natočil svůj první film Schicksal v českých horách, kde nějakou dobu žil ve staré chalupě a vyřezával dřevěné figury. Film zobrazuje hrdinský příběh umělce (hraje ho Selg sám), který se až do vyčerpání plahočí mrazivou bílou tundrou a pak se zázračně vzchopí k životu. V úžasných hypnotických krajinách Selg sleduje motivy hledání, ztracenosti, nebezpečí a moci skrývající se v umělci jako tvůrci.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)