Výstavy

Výstavný  projekt Pokus O Miroslava Nicza (1963)nadväzujena staršie videoperformancie, predovšetkým na Autofikciu – Nulový variant (TG Poprad, 2001), v ktorej uplatnil písanie textu. V aktuálnom projekte sa opäť stretáva akcia (naživo uskutočnená i sprostredkovaná projekciou) a textové umenie, ktoré artikulujú dlhodobé sféry záujmu výtvarníka: interakciu medzi výtvarným a divákom a priepustnosť hranice oddeľujúcej umenie od bežného života. V prípade Pokusu kladie dôraz na (ne)opodstatnenosť existencie umenia, ale aj na zmysel umeleckej produkcie, pričom osoba výtvarníka a jeho digitálneho „alter ega“ sú skôr vo vzájomne kooperujúcom vzťahu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)