Reportáže

Na mieste deinštalovanej busty Františka Zupku (1988) pred budovou Domu odborov na Trnavskom mýte v Bratislave prezentovala artová galéria Verejný podstavec prvý projekt Doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc. od slovenského sochára Dalibora Baču.

Bača prezentuje étznámeho politika (bývalého premiéra), ktorý si zobral za svoju agendu odhaľovanie sôch národných dejateľov v výtvarníkov, ktorí boli propagátormi normalizačnej ideológie na Slovensku. Na prázdnom mieste po normalizačnej buste, ktorú odstránila novembrová revolúcia 1989 sa tak ocitá sám politik. Toto premostenie vyše dvadsiatich rokov po Nežnej revolúcii je reflexiou slovenskej spoločnosti a zároveň testom jej historickej pamäťe.átko po inštalovaní diela 1. augusta 2010, bola socha odstránená majiteľom podstavca JMF – Zväzom odborových organizácií v Slovenskej republike.

Socha začala na Slovensku äťfungovať ako silný politický a ideologický kolík daného územia, stala sa nástrojom na deklarovanie dominancie jedného názoru a zároveň slúži ako vstupné dvierka pre rehabilitáciu prorežimistických sochárov. Verejný podstavec je public-artovým projektom (členovia: Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík, Martin Piaček) na prezentáciu výtvarných diel, ktoré majú šancu osloviť pouličného diváka a napĺňajú tak edukačný a estetický rámec verejného priestoru 21. storočia. Je to priestor pre dočasné výstavy s možnosťou reflektovania a skúmania fenoménov pamäte a identity daného miesta.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)