Výstavy

Pro společné otevření Galerie xhibit a Galerie obrazů Soren Grammel z vídeňské akademie a Matts Leiderstam, akademií přizvaný kurátor a švédský umělec, který ve svých instalacích rozvíjí nové pohledy na motivy a kompozice v historických obrazech, koncipovali výstavní projekt Attitude and Canon společně se studenty Alanem Cicmakem, Erikem Kläringem, Lisou Lampl a Lisou Rastl. Jak práce studentů, tak i Leiderstamova díla jsou současným produktem souvisejícím se specifickým kontextem akademické malby a grafiky. Tato „doplňující“ výstavní situace je zaměřena na vytvoření aktualizace křivky v oblasti sbírek a způsobu jejich prezentace. Tento přístup se nezaměřuje pouze na místo a sběratelské zvyky, ale také na choreografii výstavy a gramatiku umělecko-historického rozhodování-tvorby.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)