Výstavy

Miro Hric, pracuje s malými soškami zozbieranými na cestách po svete, ktoré navzájom prepája pózami, a poukazuje tak na miešanie sa kultúr a vytrhávanie obyčajov z ich prirodzeného prostredia.

Jarmila Džuppová a Mikuláš Podprocký sú jedni z najzaujímavejších spomedzi absolventov košickej Fakulty umení, a hoci sa jedná o maliarku a o sochára (a animátora), ich tvorba má viaceré spoločné znaky. Je založená na kresbe a kresebnom videní sveta v určitých skratkách.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)