Videoart/Audiovisual

Ve videu je zachycena autorčina babička pracující na své zahradě v rodné obci, kam jí autorka jezdí pomáhat. Babička v rámci svých limitů reprodukuje fragmenty rozhovoru o globálních problémech, který autorka vedla s arabským prodavačem šperků v Egyptě. Banalita řečeného kontrastuje s neznalostí jazyka.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)