Reportáže

Při základním průzkumu mnichovské umělecké scény jsme narazili na fantastickou instalaci umělce Jana Otta. Výstava se uskutečnila v rámci festivalu Mühlbachtage 2010 v zapadlé uličce Mondstraße.

V reportáži jsme se zeptali Jana, jak by si jako autor představoval optimální instalaci a jak by ji realizoval. Nakonec jsme rozebrali možnosti pro umělce, který plánuje intervenovat do mnichovského veřejného prostoru.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)