Přednášky

Záznam přednášky na AVU v prosinci 2005. Lev Manovich je profesorem na University of California, kde vyučuje umění a teorii nových médií. Jeho nejvýznamnějším dílem je kniha „The Language of New Media“, kde definoval tzv. „Pět principů nových médií“. Umělecké činnosti se také aktivně věnuje a obdržel již řadu ocenění.

Komentáře vypnuty.