Videoart/Audiovisual

Pozorováním sledovaného by se dalo označit video Jitky Mikulicové, které nachází paralely k viděnému nejen před, ale i za kamerou.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)