Výstavy

Umělkyně Kate Tessa Lee pochází z ostrovní republiky Mauritius. Studovala v USA, Švédsku i v Česku. Již dva roky žije a pracuje v Praze. Výstava Me and Myself v Galerii Jelení je její první sólovou prezentací.

Proč si myslím, že je dobré vidět práce Kate Tessa Lee?

Má to několik důvodů.

První důvod je všeobecného rázu. Prostředí české umělecké scény je velmi sebestředné a snadno si v něm vytvoříme iluzi naprosté izolace a atmosféru nezájmu o cokoli, čemu nerozumíme nebo co se nás bezprostředně netýká. Překonat tento stav lze pouze neustálou individuální snahou o nadhled a otevřenost.

Dalším důvodem je fakt, že Tessa přes veškeré každodenní starosti, kterých má pro svůj nomádský způsob existence víc než dost, oplývá stále vnitřní potřebou zodpovědně a poctivě vytvářet umění. A to není zcela obvyklé. Její práce mají to, co se v současném českém umění často zanedbává: smysl pro dotaženou formu a schopnost přesvědčivě zacházet s transkripcí různých kódů. Často v rámci jediného díla hravě přechází z jednoho média do jiného. Někdy se dokonce může zdát, že její práce jsou až příliš komplikované, ale vůbec jim to neubírá na kvalitě. Díky své neuvěřitelné pracovitosti a citu pro detail si zpravidla poradí s jakýmkoli úkolem, který si vytyčí. Pokud Tessa není spokojena s vlastními znalostmi či zručností, pak se neváhá dle potřeby spojit s profesionály z různých oborů, ať už to jsou hudební skladatelé, technologičtí odborníci či eskamotéři.

Výstava Me and Myself však není zcela typická pro její tvorbu. Předkládá nám jasnou a jednoduchou, koncepčně čistou práci v médiu kresby. Podobně jako v jiných svých dílech se i tentokrát Kate Tessa Lee výrazně zaměřuje na proces a ani zde to není samoúčelné. Tessa pro svou sérii kreseb používá metodu Francise Galtona, zakladatele eugeniky. Všechny historické odkazy mají přesné souvislosti. Splétají před námi atmosféru bezvýchodné stísněnosti byrokratického útlaku, kterou střídá hořký sarkasmus v podobě přebujelé a zároveň redundantní buržoazní vizuálnosti. Vidíme proces vzniku druhé tváře Kate Tessy Lee, kterou běžně může vidět pouze byrokratický moloch. Moloch, který tuto tvář sám vytvořil.

Doufejme, že se s pracemi Kate Tessy Lee budeme setkávat častěji a že se jimi český umělecký kontext obohatí.

Vasil Artamonov

Koncem prosince 2007 připomínal můj pas, ve kterém zbyla jen jedna nepotištěná stránka, směšně nateklý archiv lesklých samolepek a čárových kódů. Pas – coby narativní vtělení mé roztroušené cestovní biografie – v sobě nashromáždil víza a opakované byrokratické postupy, které jsem se rozhodla využít a dekódovat prostřednictvím série alegorických autoportrétů. Únavná repetitivní metoda připomínající proces získávání víza spočívala v naskenování, zvětšení a obkreslení mých třinácti fotografií na vízech. Těchto třináct fotografií jsem v chronologickém pořadí skládala přes sebe, čímž vznikl hutný mnohovrstevný obraz. Přivlastněním metody kompozitního portrétování užívané Francisem Galtonem jsem tak dospěla k finálnímu zjednodušenému autoportrétu nazvanému Já (Me). V pokusu o zachycení vztahu mezi realitou a fikcí jsem následně vyportrétovala Sebe (Myself) se svým byrokratickým klonem Já jako „Šlechtičny a sestry“ („The Royals and Sisters“) v odkazu k emblematickému dvojportrétu urozených sester (původně nazývanému „Královské sestry“ („The Royal Sisters“), jehož autorem je malíř druhé poloviny 19. století J. Sant.

Kate Tessa Lee

1 příspěvek k “ME AND MYSELF”

  1. LOPATA napsal09. led. 2009:

    TATO VYSTAVA VYSTAVA STOJI OPRAVDU ZA STAROU BELU.ZDRAVY LOPATA

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)