Videoart/Audiovisual

Tři videoklipy nabízejí citlivou interpretaci skladeb českého hudebního skladatele Jiřího Bezděka. Hudba vychází ze silné krajinné imprese, zatímco video vyrovnává tuto romantiku digitální manipulací krajinného obrazu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)